Перечень алкогольной продукции

Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 18 травня 1998 р. N 697 «Про затвердження Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій» (Офіційний вісник України, 1998 р., N 20, ст. 741);

постанову Кабінету Міністрів України від 30 листопада 1998 р. N 1886 «Про доповнення Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 1998 р. N 697» (Офіційний вісник України, 1998 р., N 48, ст. 1759).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1170

I. Виплати, які здійснюються у грошовій формі

1. Соціальні допомоги та виплати, встановлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на народження дитини, сім’ям з неповнолітніми дітьми тощо).

2. Одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно із законодавством та колективними договорами (включаючи грошову допомогу державним службовцям та науковим (науково-педагогічним) працівникам), військовослужбовцям при звільненні з військової служби.

3. Надбавки та доплати до державних пенсій працюючим пенсіонерам.

4. Вихідна допомога у разі припинення трудового договору.

5. Відшкодування, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні.

6. Витрати на відрядження, а саме: добові (у повному обсязі), вартість проїзду, витрати на наймання житлового приміщення.

Компенсаційні виплати та добові, які виплачуються у разі переїзду на роботу в іншу місцевість згідно із законодавством.

7. Виплати в установленому розмірі особам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи (крім надбавок та доплат до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених законодавством, за роботу на територіях радіоактивного забруднення, оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

8. Компенсація моральної шкоди працівникам, що виплачується за рішенням суду.

9. Винагорода, що сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та (або) оплата їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на відповідному підприємстві.

Винагороди за відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції та їх використання.

10. Надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, що направляються для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, у визначених законодавством розмірах.

11. Компенсації працівникам за використання для потреб виробництва власного інструмента та особистого транспорту.

12. Довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента академії наук.

13. Позики, видані працівникам для поліпшення житлових умов, на індивідуальне будівництво, заведення домашнього господарства.

14. Матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання.

15. Допомога, що виплачується молодим спеціалістам під час відпустки після закінчення навчального закладу.

II. Виплати, які надаються в натуральній або грошовій формі

1. Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих працівникам в обсягах та за переліком професій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 462 «Деякі питання обкладення податком з доходів фізичних осіб вартості безоплатно наданих вугілля та вугільних брикетів» (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1039), або виплата грошової компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів.

2. Платіж згідно з договорами добровільного медичного та пенсійного страхування працівників і членів їх сімей.

3. Витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського та рибопромислового флоту, а також харчування льотного складу цивільної авіації під час виконання завдань польоту, що можуть бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються у разі відрядження.

4. Витрати на харчування учасників спортивних заходів, у тому числі суддів, на час перебування на спортивних змаганнях та навчально-тренувальних зборах у межах установлених норм.

5. Відшкодування працівникам витрат на придбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі їх роботодавцем або вартість виданого згідно з діючими нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування.

6. Вартість придбаних роботодавцем проїзних квитків, що персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у разі потреби для виконання виробничих завдань (у зв’язку із специфікою роботи).

7. Витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв).

8. Вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників.

9. Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів (крім суми заробітної плати, що зберігається за основним місцем роботи працівників, за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), а саме:

витрати на оплату навчання працівників у вищих навчальних закладах та установах підвищення кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів;

стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим підприємствами на навчання з відривом від виробництва у вищі навчальні заклади;

оплата проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;

витрати, пов’язані з організацією навчального процесу (придбання навчального матеріалу, оренда приміщень).

10. Витрати на проведення культурно-освітніх і оздоровчих заходів та утримання громадських служб (крім оплати праці працівників, які їх обслуговують).

Витрати на благоустрій садівничих товариств (будівництво шляхів, енерго- та водопостачання, осушення та інші витрати загального характеру), будівництво гаражів для працівників.

11. Витрати на платне навчання працівників і членів їх сімей, не пов’язане з виробничою необхідністю, згідно з договором між підприємством та навчальним закладом.

12. Вартість житла, переданого у власність працівникам.

13. Витрати на оплату послуг з лікування працівників, які були надані установами охорони здоров’я.

14. Доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями), а також доходи від здавання в оренду землі.

Классификация алкогольной продукции

Алкоголь — верный спутник любого застолья. Свадьбы, дни рождения, корпоративы и другие мероприятия не проходят без употребления ликероводочной продукции. Сегодня ассортимент настолько богат, что каждый человек способен найти напиток на свой вкус.

Богатство выбора приводит к тому, что возникает проблема, как выбрать напиток, который придется по вкусу всем. Классифицировать алкогольную продукцию можно несколькими способами. Первый способ заключается в классификации напитков по способу их изготовления:

 1. Напитки для получения, которых используется процедура брожения.
 2. Напитки, изготовленные при помощи дистилляции.

Такая классификация позволяет разделить все виды алкогольных напитков на несколько категорий, которые различаются главными компонентами. В роли таких компонентов могут выступать как фрукты и овощи, так и различные злаковые культуры.

Второй способ классификации алкоголя, заключается в разделении продукции по трем следующим критериям:

 • слабоалкогольные;
 • напитки средней крепости;
 • крепкие.

Слабоалкогольные напитки

К категории слабого алкоголя относится та продукция, процент содержания спирта в которой не превышает восьми процентов. К этой категории можно отнести сладкие алкогольные напитки, пиво и некоторые национальные продукты. Список слабоалкогольных напитков насчитывает более десяти позиций.

Пиво. Один из самых популярных алкогольных продуктов во всем мире. История этого хмельного напитка насчитывает более нескольких тысяч лет. Признанными пивоварами считаются такие страны, как Германия, Россия и Чехия. Крепость пива начинается от пяти градусов и поднимается выше. Кроме того, пиво может выпускаться как в безалкогольном виде, так и с очень высокой крепостью.

Брага. Основой этого продукта являются овощи и фрукты. Брага получается в результате брожения и часто выступает в роли основного компонента при изготовлении самогона.

Вообще все виды алкогольных напитков делятся на группы в зависимости от крепости

Тодди. Тодди изготавливается южноамериканскими странами из сока пальм. Для изготовления продукта используется методика брожения.

Квас. История этого напитка насчитывает много сотен лет. Традиционный квас, изготовленный из кислого молока, содержит около полутора процентов спирта.

Сидр. Крепость сидра зависит в первую очередь от страны, в которой он приготовлен. Во Франции сидр изготавливается с двумя процентами содержания алкоголя. В Германии этот процент может быть повышен до семи. Для изготовления сидра используется яблочный сок. Все процессы брожения основаны на методике, которая исключает добавление дрожжей.

Перри. Перри один из напитков, способ приготовления которого схож с сидром. Для изготовления Перри используется сок груши и сахар. Крепость такого напитка колеблется в пределах значений от пяти до восьми с половиной градусов.

Хурэмгэ. Традиционный алкогольный продукт родом из Бурятии. Хурэмгэ изготавливается из молочной сыворотки. Крепость составляет от двух до восьми градусов.

Айсвайн. Этот напиток можно причислить к одной из разновидности вин. Дело в том, что напиток изготавливается из винограда, но плоды растения должны пережить заморозки. Именно благодаря такому подходу, напиток и получил свое название. Крепость такого вина около восьми градусов.

Тогба. Тогба – алкоголь, родом из Непала и по легенде его безумно обожают йети. Тогба изготавливается посредством брожения злаковых культур. Этот алкоголь необходимо употреблять в горячем виде, воспользовавшись соломинкой.

Ханди. Ханди – алкоголь родом из Индии. Изготовлять такой продукт имеют право лишь женщины, а процесс его изготовления проходит по строгим правилам. Крепость Ханди составляет восемь градусов, а для его изготовления используются рис, травы и корни некоторых растений.

Напитки, содержащие в себе небольшой процент спирта, легко усваиваются организмом. Но чрезмерное употребление такого алкоголя может привести к сильному опьянению и похмельному синдрому.

С помощью различных добавок и методик приготовления сегодня доступно не менее 100 видов алкогольных напитков

Напитки средней крепости

К этой разновидности алкоголя относятся напитки, содержащие в себе до тридцати процентов спирта. К данной категории можно причислить следующую продукцию.

Медовуха. Продукт, получаемый в результате смешивания спирта и меда.

Глинтвейн. Этот подвид вина изготавливается из фруктовых плодов и специй.

Вино. Один из продуктов, который богат своими подвидами. Существует более сотни видов вин, которые различаются по составу и методике приготовления. Крепость вина может достигать двадцать пять градусов. Признанными виноделами, считаются такие страны, как Франция и Испания.

Саке. Вино, родиной которого считается Япония. Этот вид винной продукции изготавливается из риса, и его крепость составляет около двадцати градусов.

Портвейн. Еще одно ответвление винного семейства. Портвейн изготавливается из особого вида винограда и содержание спирта в нем достигает двадцати процентов. Родина такого вина Португалия.

Мадейра. Еще один вид вина из Португалии. Крепость Мадейры около двадцати градусов. Главная особенность такого напитка заключается в том, что для того чтобы его изготовить, используются высокие температуры.

Херес. Особенность испанского Хереса в том, что брожение винограда происходит под своеобразной пленкой из специального вида дрожжей. Крепость Хереса равняется двадцати градусам.

Марсала. Продукт из винного семейства. Крепость Марсалы приближается к отметке в восемнадцать градусов. Марсала считается десертным подвидом вина, родом из Сицилии.

Малага. Этот винный продукт получил свое название благодаря месту изготовления, испанской винодельне Малага. Крепость получаемого продукта может составлять от тринадцати до двадцати двух градусов. Для изготовления используется несколько видов винограда.

Как крепкие, так и слабоалкогольные напитки, очень вредны для организма в неумеренных дозах

Токай. Вино родом из Венгрии, которое принято считать отдельным продуктом. Крепость Токая составляет двенадцать процентов. Главный компонент – специальный сорт меда.

Вермут. По одной из легенд, вермут был создан самим Гиппократом в пятом веке до нашей эры. При приготовлении вермута используются целебные травы и растения. Основной компонент этого крепленого вина — полынь. Сегодня вермут традиционно изготавливается в Италии и Франции.

Шампанское. Вино, обладающее игристостью, которое у многих ассоциируется с торжественностью и загадочностью. Производством шампанского занимаются виноделы из небольшой провинции Шампань. Этот французский продукт содержит в себе до тринадцати процентов спирта.

Сато. Сато – один из ярких представителей винного семейства. Этот таиландский вид вина изготовляется из рисовых зерен. Содержание спирта в этом алкоголе около десяти градусов.

Цинар. Итальянский состав, содержащий в себе смесь артишоков, пряностей, специальных трав и семнадцать процентов этилового спирта.

Кампари. Ликер, названный в честь его создателя Г. Кампари. Для приготовления ликера используются фрукты и травы, обладающие горьким ароматом. Содержание спирта в таком ликере около двадцати восьми процентов.

Кумыс. Родина кумыса – Центральная Азия. Этот напиток изготавливается из молока, дрожжей и спирта. Имеется несколько вариантов приготовления кумыса, различающихся по крепости. Максимальная крепость кумыса составляет сорок градусов.

Грог и пунш. Эти напитки объединены, так как оба являются производными от самостоятельных продуктов. Грог – это ром, который разбавляют, для того чтобы снизить крепость продукта. Пунш – продукт, получаемый в результате смешивания определенных сортов вин и фруктовых соков.

Речото. Один из представителей винного семейства родом из Италии. Крепость речото составляет пятнадцать градусов.

Писко. Французское вино, крепость которого находится на отметке в двадцать два градуса. Изготавливается из виноградного сока с добавлением коньячного спирта. Очень важно, что возраст такого спирта должен быть не менее нескольких лет.

Пульке. Мексиканский продукт, полученный в результате брожения плодов агавы. Содержание спирта в таком составе около восемнадцати процентов.

Чаще всего крепкими спиртными напитками называют алкогольные напитки, в которых процентное содержание алкоголя выше чем 20

Крепкие алкогольные напитки

Употребление крепкого алкоголя опасно для здоровья. Крепость такого продукта может достигать восьмидесяти градусов. Наиболее популярные крепкие спиртные напитки:

 • водка;
 • коньяк;
 • ром;
 • виски;
 • бренди;
 • абсент;
 • самбука;
 • джин;
 • текила;
 • чача.

Описывать вышеперечисленные напитки не имеет смысла, так как большинство потребителей знакомы с этой продукцией. Крепкий алкоголь может быть изготовлен из различных ингредиентов, поэтому стоит рассмотреть только самые необычные составы.

Аквавит. В буквальном переводе название гласит «вода жизни». Аквавит изготавливается в Норвегии из обычного картофеля. Уровень содержания спирта в продукте равен пятидесяти процентам.

Арак. Арак неоднозначный напиток. Для его изготовления используются различные виды природного сырья и методики изготовления. Так крепость такого состава может составлять от сорока до пятидесяти градусов. Родина арака – Центральная Азия.

Пастис. Пастис – одна из производных абсента из Франции. История изготовления этой анисовой водки насчитывает около сотни лет. Крепость такой водки сорок пять градусов.

Мастика. Еще один вид алкоголя, изготавливаемый из аниса. Мастика — традиционный болгарский напиток и его крепость равна сорока семи градусам.

Арманьяк. Родина арманьяка провинция Гаскони, расположенная во Франции. Уровень алкоголя в составе находится на отметке в сорок процентов. Методика изготовления заключается в перегонке вина из винограда с добавлением свежих ягод.

Граппа. Изначально итальянская граппа изготавливалась из отходов винного сырья. Уровень содержания спирта в граппе может достигать пятидесяти процентов.

Кальвадос. Один из подвидов бренди, который готовится из яблочного сидра. Содержание алкоголя в этом продукте в среднем сорок процентов.

Киршвассер. Впервые киршвассер был изготовлен в Германии в начале семнадцатого столетия. Крепость напитка примерно сорок градусов, а основной ингредиент черная черешня.

К слабоалкогольным напиткам обычно относятся разнообразнейшие коктейли, вина, пиво, ликёры.

Сливовица. Подвид бренди, с крепостью сорок пять градусов, изготовленный из сливового сока. Производство этого алкоголя налажено в Болгарии и Сербии.

Метакса. Греческий состав, в основе которого лежит смесь виноградного вина, бренди из виноградных яблок и настойка из трав. Содержание спирта в метаксе составляет около сорока процентов.

Шнапс. Основой для приготовления шнапса могут являться как злаковые культуры, так и плоды фруктовых деревьев. Родиной шнапса считается Германия. Продукт, изготовляемый в этой стране, содержит сорок процентов этила.

Бурбон. Американский вид виски, изготавливаемый из початков кукурузы. Крепость бурбона около пятидесяти градусов.

Маотай. Родиной этого напитка является Китай. Маотай праздничный напиток, употребление которого связанно с торжеством. Изготавливается из злаковых культур и обладает крепостью в пятьдесят три градуса.

Узо. Смесь из спиртового раствора и специальных трав. Родина напитка – Греция. В составе находится около пятидесяти процентов спирта.

Ракы. Крепкий алкоголь из Турции. В составе ракы пятьдесят процентов спирта. Изготавливается этот алкогольный продукт из виноградного вина и аниса.

Тутовка. Кавказский продукт, изготовленный из плодов тутового дерева. Данный напиток обладает неповторимым ароматом, а его крепость составляет аж восемьдесят градусов.

Самая правильная классификация алкоголя заключается в разделении напитков по их крепости. Зная примерный состав и процент содержания алкоголя в жидкости можно рассчитать не только правильную дозировку выпитого, но и избавить себя от последствий похмельного синдрома.

Алкогольные напитки средней крепости

Знаете ли вы? К алкоголю средней крепости относят напитки, содержащие в своем составе до 32% спирта. В прошлом и позапрошлом веках перед общим праздничным застольем гостям предлагались различные настойки и аперитивы средней крепости, которые способствовали «разжиганию аппетита».

Алкоголем средней крепости принято считать:

 • различные вина – продукт из винограда, который готовится как по унифицированным, так и по авторским технологиям. Коллекционеры вина насчитывают сегодня более 12 000 его сортов;

 • —медовуху— – спиртное, изготавливаемое из меда и некоторых других продуктов жизнедеятельности пчел (сотовые перегородки и прочее). В него часто добавляют различные пряности, иногда дрожжи;

 • —глинтвейн— – это продукт, который готовят, нагревая сухое и полусухое вино с различными специями и фруктами. Глинтвейн именно нагревают, а не кипятят. Часто в него добавляют сахар и различные травы и предпочитают использовать красное вино;

 • саке – национальный японский бренд. Это водка, которая готовится из риса. Ее крепость 16-22%. Технология производства этой рисовой водки очень трудоемка. Здесь стоит только напомнить о том, что при изготовлении саке используется особый («тяжелый») рис и вода из специальных источников, которая лишена марганца и железа;

 • —пунш— – это общее название продукта, который изготавливают, смешивая вина и различные соки. Пунш подают как в горячем, так и холодном виде. Его родиной является Индия, откуда он перекочевал в английскую метрополию и тут же завоевал популярность. Рецептов пунша – великое множество. Однако изначально пунш включал в себя пять компонентов: воду, ром, чай, сок лимона и сахар. Пунш обычно начинают варить с большим куском сахара, постепенно подливая ром, пока сахарная голова не растает полностью. К столу его подают в больших чашах.

Знаете ли вы? К крепким видам алкоголя относят бренды, в которых содержание этилового спирта выше 30 градусов.

К ним традиционно относят:

 • водку – это алкоголь, который изготавливают при помощи дистилляции сусла из злаковых растений. В промышленных масштабах продукт подвергают тщательной очистке через фильтры из активированного угля или обогащенного крахмала. Современная технология производства водки появилась в конце XIX столетия;

 • —виски— – крепкий продукт, который имеет сложную технологию производства. После брожения и обогащения солодом с последующей перегонкой напиток выстаивают в дубовых бочках. Виски могут готовить не только из пшеницы. Отдельные виды этого спиртного напитка производятся из злаков ржи, ячменя, кукурузы, а в Англии очень популярна гречиха. Содержание алкоголя в виски, в зависимости от рецепта, может колебаться от 36 до 67 градусов;

 • бренди – крепкий продукт из фруктовой основы. Различные рецепты бренди объединяет технология производства, которая включает процесс перегонки виноградного вина или фруктовой и ягодной браги. Самые популярные сорта этого спиртного изготавливают дистилляцией именно виноградного вина. Крепость бренди может колебаться в широком диапазоне от 39 до 55 градусов. Марок виноградных бренди великое множество. Сюда входят отдельные виды коньяка (Мартель, Реми Мартен, Курвуазье), изготавливаемые в одноименном французском городе. Эти бренды производят двойной перегонкой вина. Арманьяк (название соответствует географии французского департамента) в отличие от коньяка готовится только одной длительной перегонкой из винограда урожая одного года (миллезимный вид), коньяк – блендированный напиток, готовится из винограда разных лет. Градусы Арманьяка варьируется в диапазоне 40 – 50%, у коньяка – верхняя граница достигает 40, срок выдержки Арманьяка гораздо дольше, чем у коньяков. Шери-бренди придумали виноделы на юге Испании. Это хересный продукт, который готовится из брютовых сортов винограда. Перегонка сухого вина придает ему чрезмерную терпкость;

 • —ром— – в списке названий крепкого алкоголя занимает особое место. Он производится сбраживанием и перегонкой патоки и сиропа из сахарного тростника с последующим выстаиванием в дубовых бочках. Ром очень часто используют отдельным ингредиентом в кондитерской промышленности. Показатели спиртного из этой линейки могут колебаться в разных регионах планеты от 39 до 72 градусов;

 • джин – относится к категории крепкого алкоголя, который очень уважают любители сложных коктейлей. В чистом виде джин по вкусу сухой и терпкий. Его производят из зернового спирта, куда добавляют ягоды можжевельника, терна, цедру, ирисовый корень, различные травы, стебель дудника и другие ингредиенты. Затем эту смесь дважды перегоняют в вертикальных кубах, получая на выходе продукт не ниже 38,2 градуса. Сегодня можжевеловая водка часто не содержит можжевеловых ягод и не имеет соответствующего привкуса. Однако бренд стал настолько уважаем потребителями, что и любители коктейлей, и почитатели чистого продукта по-прежнему отдают ему предпочтение.

Рынок алкоголя динамично развивается. Одни марки спиртного уходят в небытие, появляются другие. Технологи много экспериментируют с рецептами вин, крепких видов спиртного и пива. Популярность и продолжительность жизни любого алкогольного бренда зависит от совокупности рыночных обстоятельств, труда и талантов многих людей: технологов, производителей, маркетологов и всех, кто занят в этой сложной сфере экономической жизнедеятельности.

Список спиртных напитков мира

Абсент
Айсвайн
Аквавит
Арак
Арманьяк
Архи
Бальзам
Бамбузе
Билк
Биттер
Бренди
Бурбон
Вермут
Вино
Виски
Водка
Граппа
Джин
Кальвадос
Кампари
Кашаса
Квас
Кизлярка
Киршвассер
Коньяк
Крамбамбуля
Кумыс
Ликер
Лимончелло
Мадера
Малага
Мамахуана
Маотай
Марсала
Мастика
Мескаль
Метакса
Наливка
Настойка
Пастис
Перри
Пиво
Пино де Шаран
Писко
Поммо де Норманди
Портвейн
Пульке
Ракы
Речото
Ром
Саке
Самбука
Самогон
Сато
Сидр
Сливовица
Старка
Тарасун
Текила
Тогба
Токай
Тутовка
Узо
Флок де Гасконь
Ханди
Ханшина
Херес
Хреновуха
Хурэмгэ
Цинар
Чача
Чича
Шампанское
Шнапс
Ягати

Уже давно было доказано на практике, что алкоголь выводится из организма человека через двадцать один день… То есть никогда. Сами посудите, как тут можно устоять, если современный алкогольный рынокпестрит различными спиртосодержащими творениями в ярких, броских бутылках. Человек пил еще много-много тысячелетий назад и продолжает пить до сих пор.Главное здесь — не переусердствовать, иначе последствия могут оказаться не самыми благоприятными. Но каждый, как говорится, отвечает за себя, а я лишь в сотый раз напомню нашим уважаемым читателям, что «чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью». Мои однокурсники часто шутили, что если бы их отчислили из университета, то они запросто смогли бы сдать все бутылки из-под спиртного и поступить на платное отделение. К счастью, ничего подобного не случилось, однако сегодня не об этом! С того момента, как человек впервые додумался до создания алкогольного напитка, он продолжает мыслить в этом направлении и производить все новые и новые алкогольные шедевры в невероятно большом количестве.Спрос рождает предложение, поэтому пока потребность в данных товарах в мире высока (а снижаться она и не собирается), список спиртных напитков будет только пополняться. Сегодня список напитков, содержащих в своем составе этиловый спирт, бесконечно длинный. Мало того, в него постоянно включают «новичков». Каждая нация, каждая страна имеет свои личные алкогольные напитки список которых не ограничивается одним-двумя вариантами. Все напитки особенные, их отличают различный состав, разное происхождение и индивидуальные характеристики. Сегодня я постараюсь уделить внимание каждому из существующих видов алкосодержащих жидкостей — известных и не очень, крепких и слабых, сладких и кислых. Да Вы и сами сейчас все увидите. Итак, спиртные напитки список.Квас (анг. kvass). Не удивляйтесь, ведь этот любимый всеми традиционный славянский напиток имеет крепость в пределах 1,2%. На свет он появляется путем незавершенного молочнокислого и спиртового брожения сусла.Пиво (анг. beer, фр. bière, нем. bier). Без преувеличений можно сказать, что пиво любит весь мир! До сих пор неизвестен первый создатель пива, получаемого путем брожения солодового сусла с дрожжами и хмелем, но считается, что корни этого напитка уходят в 9500 год до н.э. Сегодня этим старейшим продуктом поют весь мир такие страны, как Германия, Чехия, Австрия, Ирландия, Россия и некоторые другие. Крепость «пивка» обычно от 5 до 14%, и чаще всего его относят к слабоалкогольным напиткам.Вино (анг. wine, фр. vin, итал. vino, нем. wein). Как можно рассказать о вине в двух предложениях? Это невыполнимая миссия. Здесь и красные, и белые, и розовые вина, а также брюты, сухие, сладкие, полусладкие и полусухие напитки, каждый из которых создается при брожении виноградного сока. Крепость среднеалкогольного «напитка истины» — от 9 до 22%, а лидером в винодельческой отрасли считается Франция.

ТокайПортвейн (анг. port, порт. porto, нем. portwein). Это традиционный португальский напиток, представляющий собой крепленое виноградное вино, крепостью около 17-20 градусов. Портвейн — «серьезный» напиток, так как он имеет категорию «названия, контролируемого по происхождению».Мадера (порт. madeira). Это еще одна разновидность португальского крепленого вина. Данный среднеалкогольный продукт обычно имеет крепость около 20%. Особенность мадеры — это выдержка виноматериала при высоких температурах от 60 до 80 °С.Херес (анг. sherry, исп. jerez, порт. xerez). Очень интересный среднеалкогольный напиток, производимый на территории Испании посредством ферментации виноградного сусла под пленкой так называемого флёра, вида хересных дрожжей. Содержание спирта в данной разновидности вина — около 20%.Марсала (итал. marsala). Если верить словам адмирала Нельсона, то это «вино, достойное трапезы любого самого привередливого лорда». Причем лорд должен быть весьма стойким, так как крепость марсалы — около 17-18%. Данное крепкое десертной вино родом из итальянской Сицилии несколько похоже на мадеру, однако имеет более высокий уровень содержания сахара.Малага (исп. málaga). Относится к десертным винам, которые являются заслугой жителей испанской провинции Малага. Крепость напитка колеблется между 13 и 22%, а особенностью его производства считается отдельное брожение трех разных типов сусла различными способами.Токай (анг. tokai, венг. tokaji). Эксперты выделяют это вино, изготавливаемое в Венгрии и Словакии, как отдельный вид спиртных напитков. Крепость токая — около 10-12%, а его характерный медовый букет невозможно найти ни в одном существующем в мире вине. Вермут (анг. vermouth, итал. vermut, фр. portwein, нем. wermut). Его создание приписывают самому Гиппократу, который «лечился» им еще в V веке до н.э. Вермут — это крепленое вино (16-18%), ароматизированное различными травами и лекарственными растениями, где главную роль играет полынь. Первенство в вопросе создания вермутов принадлежит Италии, а ей на пятки сегодня наступает Франция.Сидр (анг. cider, фр. cidre, нем. apfelwein). Данный слабоалкогольный напиток (от 2 до 7%) производится путем сбраживания сока яблок без добавления дрожжей. Особенность сидра — его явная шампанизированность. Франция (регионы Бретань и Нормандия) отличилась как создатель самых качественных сидров.Перри (анг. perry, фр. poiré, нем. birnenmost). По принципу производства и особенностям напоминает сидр, но в его основе — грушевый сок, да и уровень сахара перри значительно выше. Содержание спирта — от 5 до 8,5%. Великобритания, Испания и, разумеется, Франция — главные специалисты по «грушевому» алкоголю. Шампанское (фр. champagne). Это самый торжественный и загадочный среднеалкогольный напиток крепостью около 8-13%, изготавливаемый исключительно во французской провинции Шампань методом вторичного брожения вина в бутылке. Отсюда и пузырьки углекислого газа в этом игристом вине.Саке (анг. sake, яп. 酒). Традиционный среднеалкогольный напиток Японии, крепость которого достигает 14,5-20 градусов. Несложно догадаться, из чего японцы делают свой напиток — конечно же из риса. Итак, саке получают в результате сбраживания риса.Сато (или хай). Так называется традиционное вино Таиланда, производимое путем ферментации риса. Крепость сато чуть ниже стандартной крепости вина — около 7-10 градусов.Абсент (анг. absinth, фр. absinthe, чеш. absint). Также известен как «зеленая фея» или «лучший друг» Ван Гога и Пабло Пикассо. Не один раз этот самый крепкий напиток в мире (от 70 до 86 градусов) гнали взашей из многих стран за его токсичную составляющую — туйон, способную вызвать у человека галлюцинации, а затем снова возвращали. Известно, что абсент впервые появился в Швейцарии, а сегодня его готовят Чехия, Франция, Италия и некоторые другие страны.

АквавитАквавит (анг. aquavit, швед. aquavit, норв. akevitt). Несомненно, этот крепкий напиток (от 38 до 50%) желтоватого цвета понравился бы русским, так как его готовят из нашей любимой картошки! Идея создания этой «воды жизни» (дословный перевод «aqua vitae» с латинского) принадлежит Швеции и Норвегии, которые и готовят напиток на основе спирта, полученного при переработке картофеля.Арак (анг. arrack, фр. arak, нем. arrak). Если выпьете много этого напитка, то будете сильно потеть. По крайней мере, так утверждают производители арака — мастера Ближнего Востока, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии. Арак — крепкий алкогольный напиток (от 40 до 55 градусов), получаемый путем дистилляции, причем в зависимости от страны процедуры его изготовления и исходное сырье сильно отличаются.Пастис (фр. pastis). Этим крепким напитком (40-45%) нас радует Франция с 1915 года. Своим появлением он обязан запрету, который Европа наложила на абсент в начале XX века, что вызвало огромный спрос на его заменители. Пастис, заменитель абсента, — это французская анисовая водка с пряностями.Мастика (болг. мастика). С этим напитком стоит быть поосторожней, так как его 47-процентная крепость может свалить даже лошадь! Данный крепкий алкоголь готовят в Болгарии на основе анисовой вытяжки. Однако серьезную конкуренцию болгарам сегодня составляют македонские производители.Бренди (анг. brandy). Довольно общий термин, которым обозначают продукты дистилляции виноградного вина. Крепость бренди, как правило, от 40 до 60%. Ниже представлены семь существующих в мире напитков, относящихся к «роду» бренди.Коньяк (фр. cognac). Многие критики считают его самым благородным из крепких спиртных напитков. Коньяк — вид бренди, производимый во Франции, в регионе Шаранта, из винограда по особой технологии. С коньяком во Франции все строго, его производство четко контролируется представителями государственной власти, а крепость напитка не должна превышать 40 градусов. Однако бывают и исключения.Арманьяк (фр. armagnac). Если коньяк французы подарили миру, то, как гласит французская мудрость, арманьяк оставили себе. Видимо, хорош он невероятно! Этот крепкий напиток готовят в Гаскони (Франция) из сортового винограда путем перегонки виноградного вина. Уровень алкоголя — около 40%.КиршвассерГраппа (итал. grappa). Напиток, поднявшийся из самых низов, так как изначально экономные итальянцы готовили его из отходов, оставшихся после винного производства. Сегодня граппа — это популярный напиток крепостью от 40 до 50%, получающийся в результате перегонки виноградных отжимок.Кальвадос (фр. calvados). Заслуга по созданию яблочного бренди, получаемого путем перегонки сидра, принадлежит Франции. Крепость напитка, пришедшего из Нижней Нормандии, составляет 40градусов. Иногда кальвадос делают из смеси яблок и груш.Киршвассер. Напиток крепостью около 40%, получаемый при дистилляции сусла черной черешни. Киршвассер довольно старый вид алкоголя, впервые появившийся в Германии, а затем на востоке Франции в XVII веке.Сливовица. По названию можно догадаться, что это бренди (крепость 45%) из забродившего сока слив. Напиток иногда называют ракия, а готовят его в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии и Хорватии.Метакса. Напиток назван в честь его создателя — грека Спирса Метакса, который в 1888 году получил его, смешав виноградный бренди с виноградным вином и добавив в эту «гремучую смесь» травяной настой. Так Спирс Метакс сделал Грецию лидером по производству метаксы, крепость которой не превышает 40 градусов.Водка. Главная гостья на всех русских застольях! Напиток представляет собой прозрачный водно-спиртовой раствор с содержанием алкоголя от 40 до 53%. Главными производителями водки считаются Россия и Польша, однако впервые ее приготовил некий персидский врач в X веке.Шнапс. Это скорее общее наименование некоторых алкогольных напитков крепостью не менее 40%, получаемых путем перегонки браги из зерна (или фруктов). На мировой рынок шнапс поступает из Германии, Швейцарии, Австрии и стран Скандинавии.Виски. Как заверяют шотландцы, создатели этого напитка, нет в мире такого человека, который не любит виски, он просто еще не нашел свой сорт. Виски — это напиток крепостью от 40 до 50%, производимый из зерна путем соложения, перегонки и выдержки. Классический шотландский виски величают модным словом «скотч», а традиционным производителем напитка также считается Ирландия.Бурбон. Тот же виски, только американский. Готовят бурбон (крепость 40-50%) в США из кукурузы по хитрой технологии.Джин. Крепкий спиртной напиток (38-45%), любимец лондонских денди и английских джентльменов. В 1680-х годах Англия «списала» рецепт джина у Голландии, где он впервые появился, а теперь является лидером по его производству. Данный напиток — это результат перегонки пшеничного спирта с добавлением можжевельника.


Маотай

Маотай. Этот крепкий (35-53%) напиток, рожденный в Китае, является особенным, так как его принято пить только в самых торжественных случаях. В Китае маотай готовят из гаоляна (растение семейства злаки), и он считается национальным и дипломатическим напитком.Узо. Представляет собой дистиллят смеси этилового спирта и ароматических трав, в числе которых обязательно присутствует анис. Производит узо крепостью от 40 до 50% сегодня только Греция.Ракы. Этот напиток смогут попробовать все туристы, отдыхающие в Турции. С ним стоит быть осторожными, так как крепость ракы колеблется между 40 и 50%. Турецкий национальный напиток представляет собой результат перегонки виноградного вина, который затем настаивается на анисовом корне. Ром. Хочется добавить: «Йо-хо-хо»! Этот довольно крепкий алкоголь (от 30 и аж до 78%) готовят на Карибах с помощью сбраживания и дальнейшей перегонки тростникового сиропа и патоки.Чача. Про нее сам Сталин как-то сказал: «Это лучшая из всех видов водки». Но «вождь народов» тут же поправил себя: «Правда, я сам ее не пью. Предпочитаю легкие вина». Легкой чачу не назовешь, так как ее крепость от 45 до 60%. Чача — это грузинский алкоголь, напоминающий виноградный бренди.Тутовка. В Закавказье (Армения, Грузия, Южная Осетия) мастера делают этот спиртной напиток примерной крепостью 75-80% из ягод черного и белого тута (род растений семейства тутовых). В Армении, где данный напиток наиболее распространен, тутовку называют арцах.Ханшина. Это заслуга Китая, его традиционный напиток из проса или чумидзы (черный рис). Ханшину также называют китайской пшеничной водкой, крепость которой варьируется в пределах от 40 до 55 градусов.


Тутовка Арцах

Бамбузе. Что растет в Индонезии? Конечно, бамбук. Как раз из его семян индонезийцы и готовят крепкий спиртной напиток бамбузе (40-50%). Уж не знаю, рискнула бы я его попробовать, ведь в его составе присутствуют галлюциногены и древесный спирт, который может привести к потере зрения. Ну а жители Индонезии используют его как культовый и ритуальный напиток, полагаясь на волю всевышнего.Цинар. Этот 17-процентный алкогольный напиток готовят в Италии путем перегонки сока артишоков. Вообще, итальянцы любят все «ароматизировать», вспомним хотя бы вермут. В цинар они также добавляют различные ароматические травы и пряности.Ягати. Или охотничий чай, пользующийся ошеломительной популярностью среди горнолыжников. Этот напиток готовят в Австрии из смеси меда, чая, красного вина и шнапса.Кизлярка. Это виноградная водка крепостью около 40%, название которой произошло от города на севере современной республики Дагестан — Кизляр. Сегодня кизлярку производит на свет ГУП «Кизлярский коньячный завод».Текила. Соль. Лимон. Без этих важных «спутников» этот напиток сегодня уже сложно представить. Родился данный крепкий алкоголь (35-55 градусов) в окрестностях города Текила, штат Халиско, Мексика. Сырьем для текилы служит сердцевина традиционного для Мексики растения под названием голубая агава.Самогон. Это классический источник дохода бабушек любой глухой деревушки. Но не будем об этом, ведь во многих странах, в том числе и в России, изготовление и сбыт самогона запрещены. Итак, это алкогольное «чудо» представляет собой напиток, полученный в результате перегонки браги (с помощью самогонного аппарата) из картофеля, зерновых, фруктов, свеклы т. д. Крепость напитка варьируется в соответствии с пожеланиями производителя, но, как правило, отметки 40% она достигает.


Цинар

Старка. Оригинальная ржаная водка, прошедшая процедуру старения в дубовой бочке из-под вина. Также в старку добавляют листья яблони, груши и цветки липы. Уровень алкоголя такого ароматного шедевра составляет 40-43%, а над его созданием «колдуют» Польша, Литва, Белоруссия и некоторые области России.Ликер. В Средние века считался «эликсиром жизни», да и сегодня весьма популярен. Это сладкий, ароматный напиток, содержание спирта в котором варьируется от 15 до 40%. Ликеры в большом количестве производит Италия из заспиртованных фруктово-ягодных соков с добавлением пряностей, трав и кореньев.Лимончелло. Разновидность ликера, изготавливаемая в Италии путем настаивания лимонной цедры. После дегустации крепкого ароматного лимончелло (30-43%) Ваш организм получает огромную дозу витамина С.Биттер. Это горькая настойка на основе экстрактов кореньев, трав, стеблей, лекарственных растений и пряностей. Например, биттер могут настаивать на анисе, имбире, полыни, а его крепость составляет 20-45%. Занимаются «собирательством» многие страны, в числе которых Италия, Венесуэла, Чехия, Германия и другие.Кампари. Итальянский ликер-биттер от известного бармена Гаспара Кампари, созданный на основе фруктов и ароматических трав. Стандартная крепость напитка составляет примерно 20,5-28%, однако есть и более «безобидные» кампари с содержанием спирта всего 10%.Настойка. Несложный в приготовлении спиртной напиток крепостью до 45%. Его можно принимать внутрь, как для получения удовольствия, так и в лекарственных целях, так как он настаивается на различных пряностях, косточках, плодах, целебных и душистых травах. В общем, на чем угодно!Хреновуха. Самая знаменитая горькая настойка на корне хрена, получившая популярность и широкое распространение в Украине и России. Крепость может варьироваться и порой достигает 45%.Наливка. Спиртной напиток, похожий на настойку, но отличается от нее более высоким содержанием сахара и меньшей крепостью — 18-20%. Готовят ее из спиртованных соков ягод и фруктов.Крамбамбуля. Традиционная довольно крепкая (до 40%) настойка из Белоруссии на пряностях и меде. Белорусы употребляют ее как охлажденной, так и горячей.


Кумыс

Бальзам. Отдельный вид настойки на целебных травах с добавлением кореньев, эфирных масел и плодов, распространенный в России. Крепость этого «лекарства» достигает 40-45 градусов.Мескаль. Отличительная «примета» напитка — замаринованная гусеница, плавающая на дне бутылки, и мешочек с солью из той же растертой гусеницы, живущей в побегах агавы. Напиток стандартной крепостью около 38-43% готовят на территории Мексики из забродившего сока голубой агавы.Кумыс. Спиртной напиток из кобыльего молока, получаемый путем спиртового и молочнокислого брожения «при содействии» дрожжей и молочнокислых палочек. Кумыс всегда готовили в странах Центральной Азии и Монголии. Это интересный напиток, крепость которого может заметно меняться: от 0,2%, 2,5%, 4,5% и вплоть до 40% (казахский вариант).Хурэмгэ. Данный слабоалкогольный напиток (крепостью от 2 до 8%) на основе забродившей сыворотки из коровьего молока и специальных бактерий готовят в республике Бурятия, Россия.Билк. Что получится, если сложить слова beer (пиво) и milk (молоко)? Получится билк (bilk) — слабоалкогольный напиток с характерной «пивной» крепостью, сделанный из молока, в которое добавляются пивные дрожжи и хмель. Придумали столь оригинальное питие японцы. Надеюсь, после его дегустации, желудок не забьет тревогу!Архи. Еще один крепкий напиток (до 40%), сделанный на основе молока. По сути, это молочная водка, производством которой занимаются народы Северного Китая, Монголии и Южной Сибири.Тарасун. Еще одна разновидность молочной водки (до 40%), создание которой заключается в заквашивании молока при помощи дрожжей. В результате получается вышеупомянутый напиток хурэмгэ, который и служит основой для тарасуна. Отличились в этом деле также жители Бурятии.Речото. Напиток Италии, относящий к категории столовых вин и имеющий соответствующую крепость от 10 до 15%. Суть данного напитка в том, что готовят его на протяжении 2000 лет из редких сортов винограда при помощи «аппассименто» (то есть увяливания виноградных плодов).


Писко

Пино де Шаран. Французский винный напиток крепостью от 16 до 22%. Готовят его из смеси свежего сока винограда и коньячных спиртов, возраст которых должен составлять не менее 1 года.Поммо де Норманди. Среднеалкогольный напиток Франции, который готовят в Нормандии из смеси яблочного бренди (кальвадоса) с неперебродившим яблочным соком. В итоге образуется напиток примерной крепостью около 18%.Самбука. Всем любителям модных напитков знакомы кофейные зерна на дне бокала, голубоватый огонек горящей самбуки и сладковатый привкус. Этот крепкий напиток (38-42%) относится к категории ликеров и готовится в Италии из аниса, пшеничного спирта, сахара, вытяжки из цветов или ягод бузины, а также ароматических трав.Кашаса. Имеет такую же «власть» над бразильцами, как и водка — над русскими. Напиток довольно крепок — 39-40% — и готовится в Бразилии из экстракта сахарного тростника путем единоразовой дистилляции.Айсвайн. Можно было бы отнести этот напиток к обыкновенному вину, но оно и вправду необыкновенное! Данный напиток производят Канада, Австрия и Германия из сока подмороженного винограда, который мастера намеренно не собирают с наступлением первых заморозков. Примерная крепость айсвайн — 9 градусов.Флок де Гасконь. Это особый напиток из свежего виноградного сока и спирта арманька 60-процентной крепости. Уровень алкоголя в готовом продукте от 16 до 18 градусов, а производят его мастера Гаскони, Франция.Писко. Представляет собой виноградную водку крепостью не менее 30 процентов. Напиток готовят в Чили и некоторых других странах из высококачественного сортового винограда.Чича. Один из древнейших напитков мира, который традиционно готовится следующим образом: женщины жуют сухие зерна маиса, а образовавшуюся массу заливают водой и оставляют бродить. Во многих странах этот напиток запрещен, так как считается разносчиком заболеваний, а по всем традициям жеваную чичу делают в Эквадоре, Колумбии, Боливии и Коста-Рике. Крепость напитка может быть как очень низкой (5-8%), так и высокой (50%). Кстати, «очевидцы» утверждают, что самое тяжелое похмелье бывает именно от чичи. Не знаю, пробовали ли они советские «Три топора»?Тогба. По легенде, это любимый напиток йети, которые обшаривают деревни в надежде «похмелиться». Напиток готовят в горном Непале из вареного и забродившего пшена. Несмотря на то, что крепость тогбы невысока, от нее можно легко охмелеть, так как ее принято пить горячей через тонкую соломинку.Пульке (или октли). Этот напиток изобрел божественный опоссум, который из любопытства залез в заросли голубой агавы и нацедил себе забродившего сока. Ну это всего лишь один из мифов! Сегодня популярность пульке невелика, ее готовят в Мексике путем брожения сока агавы в очень небольших количествах. Крепость напитка составляет от 6 до 18 градусов.Ханди. Этот напиток делают в Восточной Индии и только женщины, которые перед работой омываются и переодеваются во все чистое, а во время приготовления напитка им запрещено разговаривать! Крепость ханди около 8-10 градусов, а получают напиток из ферментированного риса, сена и местных горьких трав и кореньев.Мамахуана — настойка из Доминиканской Республики с добавлениями коры деревьев, листьев, трав и специй. Готовится на основе рома (иногда виски), красного вина и меда. Впервые готовую к употреблению мамахуану выпустили только в 2005 году.На этом я пока предлагаю завершить данный список алкогольных напитков. Разумеется, мировая алкогольная промышленность не стоит на месте, мы пристально следим за ее развитием и по мере появления новых продуктов будем дополнять данный и без того длинный список. Поразительно, из чего только человек не делает алкоголь. Сырьем могут стать самые неожиданные и шокирующие продукты! Например, как Вам пиво со вкусом пиццы, которое придумали американцы, или китайское крысиное вино, которое настаивается на новорожденных, еще не открывших глаза крысятах? И это далеко не все, что может предложить человеческая фантазия (или глупость?). Однако с алкоголем шутки плохи, поэтому пейте только качественные, проверенные спиртные напитки и только в умеренном количестве!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *